ผลงานปี 2014
บริษัท เอส เอช แอล พาราวู้ด จำกัด
Owner : บริษัท เอส เอช แอล พาราวู้ด จำกัด
Location : ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Business : ผลิตและจำหน่ายไม้พื้น ไม้บันได ทำสีสำเร็จ ไม้ยางพาราอัด ประสาน ไม้แปรรูปยางพารา อัดน้ำยา & อบแห้ง
Website : http://panake.com/blog/
Scope : Design , Project Management (October ,2014)
Type of work : DISTRIBUTION CENTER BUILDING (DC Building) Area 3,200 sq.m.
Special of work : -
Contractors : บริษัท จี.พี. คอนสทรัคชั่น จำกัด
Cost : 19,550,000 Bahts