ผลงานปี 2014
บริษัท สุขาภิบาล 3 ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
Owner : บริษัท สุขาภิบาล 3 ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
Location : สุขาภิบาล 3 สะพานสูง กรุงเทพฯ
Business : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA
Website : -
Scope : Design , Project Management (June ,2014)
Type of work : ศูนย์บริการรถยนต์ Honda
Special of work : HONDA Specifications
Contractors : By Owner
Cost : 18,000,000 Bahts