ผลงานปี 2017
อาคารอำนวยการvอินเตอร์ลิงค์
Owner : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
Location : ศูนย์กระจายสินค้า ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
Business : บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณ
Website : www.interlinktelecom.co.th
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง,บริหารงานก่อสร้าง (มกราคม,2560)
Type of work : อาคาร คสล.3ชั้น ใช้เป็นอาคารลี้ภัยในการทดสอบระบบประจำปี
Special of work : -
Contractors : อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมา
Cost : 12,000,000 Bahts