ผลงานปี 2017
อาคารจอดรถ อินเตอร์ลิ้งค์
Owner : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Location : ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Business : เป็นผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cablig) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Website : www.interlink.co.th
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง,บริหารงานก่อสร้าง (มกราคม,2560)
Type of work : อาคารจอดรถ 2 ชั้น รองรับการขยายตัวของจำนวนพนักงานในองค์กร
Special of work : -
Contractors : บริษัท ดวงจันทร์ บิวดิ้ง จำกัด
Cost : 17,000,000 Bahts