ผลงานปี 2016
อาคารสำนักงานใหญ่ แกรน์ไลน์ อินโนเวชั่น
Owner : บริษัท แกรน์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด
Location : ซ.ลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Business : พัฒนาระบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการระบายน้ำ
Website : www.gli.co.th
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง (Novemder,2016)
Type of work : อาคาร คสล.4ชั้น เป็นสำนักงานใหญ่ แกรน์ไลน์ อินโนเวชั่น รองรับพนักงาน 100 คน ชั้นบนเป็นห้องสัมมนารองรับคนได้ 100 คน
Special of work : -
Contractors : -
Cost : 40,000,000 Bahts