ผลงานปี 2015
โรงคั่วกาแฟแห่งที่ 2 (มหาชัย)
Owner : บริษัท ซ๊พี รีเทลลิงค์ จำกัด
Location : ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 มหาชัย
Business : ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟมวลชน
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง (มีนาคม,2559)
Type of work : เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย สำหรับผลิตเมล็ดกาแฟ (โรงคั่วกาแฟ) เพื่อส่งไปใช้และจำหน่ายในร้ายกาแฟมวลชน
Special of work : GMP Specifications
Contractors : -
Cost : 20,000,000 Bahts