ผลงานปี 2014
อาคารโรงงาน W2A , W2B
Owner : บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด
Location : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
Business : ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์
Website : www.thaisanei.co.th
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง (มิถุนายน,2557)
Type of work : W2B เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียวมีชั้นลอย พื้นที่ 7,200 ตารางเมตร มีส่วนสำนักงาน โรงงานและคลังสินค้า ต่อมาได้ขยายตัวสร้าง W2A เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต พื้นที่ 7,500 ตารางเมตร
Special of work : -
Contractors : บริษัท ธนาธร คอนสตรั่คชั่น จำกัเ
Cost : 42,000,000 Bahts