ผลงานปี 2014
Warehouse Flexlab
Owner : บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Location : ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
Business : ผูผลิตเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องทดลองทางเคมี
Website : www.official.co.th
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง (กันยายน,2558)
Type of work : เป็นอาคารคลังสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวในการผลิต พื้นที่ 4,986.50 ตารางเมตร
Special of work : -
Contractors : บริษัท ธนาธร คอนสตรั่คชั่น จำกัเ
Cost : 40,000,000 Bahts