ผลงานปี 2015
ศูนย์การจายสินค้า TP
Owner : บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
Location : 1010 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
Business : รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ
Website : www.thaiparcels.com
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง,บริหารงานก่อสร้าง (มกราคม,2558)
Type of work : เป็นศูนย์การจายสินค้าเพื่อจัดส่งไปตามจังหวัดอื่นๆ
Special of work : -
Contractors : บริษัท ธนาธร คอนสตรั่คชั่น จำกัเ
Cost : 80,000,000 Bahts