ผลงานปี 2015
Anwill New Factory
Owner : บริษัท แอนวิล(ไทย) จำกัด
Location : นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
Business : ผู้ผลิตหมึกสำหรับสิ่งพิมพ์
Website : www.anwill.com
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง (ตุลาคม,2558)
Type of work : เป็นอาคารโรงงานและสำนักงาน ก่อสร้างในนิคมสินสาคร อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
Special of work : -
Contractors : -
Cost : 50,000,000 Bahts