ผลงานปี 2015
Kumwell New Factoty
Owner : บริษัท เค.เอ็ม.แอล.เทคโนโลยี จำกัด
Location : อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
Business : ผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
Website : www.kumwell.industry.in.th
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง (มิถุนายน,2558)
Type of work : เป็นอาคารโรงงานแห่งใหม่ ที่จะย้ายการผลิตจากโรงงานเดิมที่ ต.บางเลน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
Special of work : -
Contractors : -
Cost : -