ผลงานปี 2013
Thai Parcels Co.,Ltd.
Owner : Thai Parcels Co.,Ltd.
Location : ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
Business : รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ
Website : -
Scope : Design , Project Management (Full Phase) (May ,2013) Construction Management (Phase 2,3 November, 2013 Finish )
Type of work : New Logistic Building , Head Office Building , Warehouse Building for Rent
Special of work : Logistic System , Marketing for Warehouse Rental
Contractors : Thanathon Construction Co.,Ltd.
Cost : 80,000,000 Bahts (Full Phase)