ผลงานปี 2015
Operator Control Center Building ( OCC )
Owner : บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด
Location : อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
Business : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3x6 MWp.
Website : -
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง (มีนาคม,255)
Type of work : เป็นอาคาร OCC ( Operator Control Center ) เพื่อดูแลระบบรวมในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Special of work : -
Contractors : -
Cost : 18,000,000 Bahts