ผลงานปี 2015
KML Labtest
Owner : บริษัท เค.เอ็ม.แอล. เทคโนโลยี จำกัด
Location : บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี
Business : ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า กราไฟด์ โมลด์ ผงเชื่อม สายล่อฟ้าและสายดิน
Website : www.kumwell.com
Scope : ออกแบบ , อำนวยการก่อสร้าง (มีนาคม,2558)
Type of work : เป็นอาคารทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
Special of work : -
Contractors : บริษัท ที.เอส.บี.คอนสตรัคชั่น 1991 จำกัด
Cost : 17,000,000 Bahts