ผลงานปี 2018
อาคารคลังสินค้าและซ่อมบำรุง
Owner : บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
Location : แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
Business : เป็นศูนย์การจายสินค้าเพื่อจัดส่งไปตามจังหวัดอื่นๆ
Website : www.thaiparcels.com
Scope : Design , Project Management (November,2018)
Type of work : Warehouse Building 3,600 sq.m.
Special of work : -
Contractors : -
Cost : 35,000,000