ผลงานปี 2014
CHAIRACHKIT SAMUTSONGKHRAM CO.,LTD
Owner : CHAIRACHKIT SAMUTSONGKHRAM CO.,LTD
Location : ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
Business : ศูนย์บริการรถยนต์ HINO
Website : -
Scope : Design , Project Management (February, 2014)
Type of work : ศูนย์บริการรถยนต์ HINO
Special of work : HINO Specifications
Contractors : By Owner
Cost : 15,000,000 Bahts